Dvoje, troje × dvojo, trojo

V bežnej reči sa často používa spojenie „dvojo nohavíc“ alebo „dvoje nohavice“. Ktorá možnosť je správna? Ani jedna!

Spisovná slovenčina nepozná tvar dvojo, trojo, správne je dvoje, troje. Za nimi však vždy nasleduje genitív. Nepovieme teda dvoje nohavice, dvoje dvere, dvoje ponožky, ale dvoje nohavíc, dvoje dvier (dverí), dvoje ponožiek.

To isté platí pre číslovku troje. Pokiaľ je počet vyšší, tvar je štvoro, pätoro, šestoro, …, a opäť nasleduje genitív (pätoro okuliarov).
Pozor, určite nie je správny ani tvar dve dvere, tri nohavice.

Príklady:

Zabaľ si štyri tričká a dvoje krátkych nohavíc.

V orchestri znelo troje huslí.

Rate this post
Send this to a friend