Dynastia × dinastia

Či už máte v obľube dejepis alebo nie, na hodinách sa s týmto výrazom môžeme stretnúť veľmi často. Pochádza z gréckeho dynástes, čo znamená panovník. V slovenčine sa nám význam trochu posunul – výraz je používaný skôr ako rodová postupnosť potomkov, ktorá si v určitom období udržala mocenský či hospodársky vplyv.

Slovo je cudzieho pôvodu, čo už vopred naznačuje, že pravopis môže byť komplikovaný. Pozrime sa teda nato: zapamätajte si, že po tvrdej spoluhláske „d“ nasleduje očakávané „y“, ale po „t“ píšeme „i“. Správny tvar tohto slova je teda dynastia.

Príklady:

V Číne sa vystriedalo niekoľko vládnucich dynastií.
Zakladateľ dynastie kapetovcov bol Hugo Capet.
Dnes sme sa v škole učili o dynastii Habsburgovcov.

3/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend