Dysgrafie × disgrafie

Rovnako, ako u ostatných „dysporúch“, ktoré majú predponu dys-, je správne len tvar s „y“, takže správne je dysgrafia.

Jedinci trpiaci dysgrafiou majú problémy predovšetkým s písaním. Ich písmo je nekvalitné, zle čitateľné, písanie ich unavuje, zamieňajú tvarovo podobné písmená (m-n, r-z, b-d, l-k) apod.

Príklady:

Dysgrafia je špecifická porucha grafického prejavu.
Deti s dysgrafiou majú na hodinách slovenčiny problémy.
dysgrafikom sa dnes už našťastie pristupuje lepšie než v minulosti.

Rate this post
Send this to a friend