Dyslexie × dislexie

Na písanie predpony dis-dys- má vplyv pôvod. „I“ je u slov latinských, „y“ u gréckych.

Predpona dys- znamená zoslabnutý, vadný alebo porušený a vyjadruje niečo negatívne, často je využívaná v lekárstve, školstve atp.

Správne je teda len variant dyslexia, ide o špecifickú vývojovú poruchu učenia, ktorá je charakterizovaná poruchou čítania (môže byť pomalé, neplynulé, s výrazným chybovaním, pridanými alebo chýbajúcimi hláskami, atď.)

Príklady:

Máme v triede tri detí, ktoré trpia dyslexiou.
V ôsmich rokoch mu prišli na dyslexiu.
Dyslektici majú ťažkosti s čítaním.

Rate this post
Send this to a friend