Dyšputát × dišputát

Píšeme správne dyšputát, alebo dišputát? A čo vlastne toto na prvý pohľad cudzie slovo znamená?

Dnes je výraz iba súčasťou frázy „Proti gustu žiaden dišputát“. Gusto môžeme preložiť ako chuť, prenesene vkus. Dišputát pochádza z latinského disputātus, tj. diskutovaný cez disputare, čo znamená debatovať.

Rovnaký latinský základ nájdeme v slove dišputy, ktoré sa dnes používa veľmi málo a znamená učená hádka a vedecká rozprava. Všimnite si, že v pôvodnom slove sa písalo mäkké i, rovnako ako dnes v slove dišputát.

Ak je pre vás fráza až príliš archaická a nedokážete si odvodiť význam, jednoducho sa dá povedať, že o chuti sa nediskutuje alebo ak má niekto nejaký vkus, nie je dobré mu to vyhovárať. Podstatné meno dišputát je rodu mužského neživotného, ​​skloňujeme ho podľa vzoru dub.

Príklady:

Proti gustu žiaden dišputát.
Máš skrátka otcovo gusto a proti tomu niet dišputátu.

Rate this post
Send this to a friend