E-book × ebook

Ide o slovo pomerne novo prevzaté a jeho pravopis nie je ešte celkom ustálený.

Pravopisne správne je variant e-book so spojovníkom. Tu nepochybíme, pokiaľ sa budeme držať základného pravidla, a to, že „e“ pred spojovníkom je súčasťou nových výrazov, ktoré prenikajú do súčasnej slovenčiny a majú výraz elektronický (napríklad: e-mail, e-shop apod.). V tomto prípade ide o elektronickú knihu.

Príklady:

Papierová kniha bude čoskoro nahradená vynálezom menom e-book.
Na mojej elektronickej čítačke čítam e-booky.
Jeho knihy vychádzajú už budúci mesiac aj vo forme e-booku.

Rate this post
Send this to a friend