E-mail × email

Pravopisne správne môžu byť obidva varianty, ale je nutné rozlišovať ich význam a použiť ich v správnom kontexte.

E-mail, ale i email je termín z oblasti informačných technológií, používame ho v prípade, že máme na mysli elektronickú poštu – prijímanie, odosielanie a doručovanie správ cez elektronické komunikačné systémy.

Súčasná slovenčina uznáva obe verzie, bežnejšia je tá so spojovníkom: e-mail. „E“ pred spojovníkom je prvá čas neologizmov (nových výrazov) a nesie význam elektronický, elektronická, elektronické.

Email (zásadne bez spojovníku) je aj pomenovanie pre vrchnú lesklú náterovú farbu, lak.

Príklady:

Musím odpovedať na veľa pracovných e-mailov.
Vymeníme si emaily a budeme pravidelne v kontakte.
Na záver použite syntetický vrchný email.

Rate this post
Send this to a friend