Energetický × energický

Tieto dve slová sa môžu pliesť, jednak sú si tieto dve slová podobné, jednak k tomu prispievajú zlé preklady z angličtiny. Pre začiatok je nutné povedať, že pravopisne správne sú obe nami ponúkané slová, avšak každé používame v inom kontexte.

Prídavné meno energetický: je utvorené od slova energia. Používame ho v spojení jednak s energetikou, ale všeobecnejšie aj s energiou – energetický nápoj, energetický výdaj, apod.

Prídavné meno energický: je taktiež utvorené od slova energie, ale používame ho iba prenesene vo význame živý, čulý – energická pani učiteľka, energické dieťa, apod.

Príklady:

Často tiež padala otázka na nutnosť mať takzvaný energetický štítok.

Rad energetických technológií môže prispieť k zmierneniu zmeny klímy.

O nových energetických projektoch informuje nepríliš energický moderátor.

Bol známy ako veľmi málo energický riaditeľ školy.

Po vypití energetického nápoja budete určite veľmi energickí.

 

Rate this post
Send this to a friend