Epika × epyka

Pre spisovný český jazyk je prijateľná len podoba epika. Ide o slovo pochádzajúce z gréčtiny. Aj napriek tomu, že slovo sa udomácnilo a čiastočne sa prispôsobilo slovenskému systému skloňovania (epiky, epikou atď.), ponechalo si svoj pôvodný pravopis. Preto píšeme v slove mäkké „i“, ktoré nejde vysvetliť žiadnym zo slovenských pravidiel na písanie i/y. Je nutné si zapamätať, že ide o slovo cudzieho pôvodu.

Epika je, ako iste viete, jedným zo základných literárnych druhov. Označuje výpravnú, prozaickú i veršovanú literatúru.

Príklady:

Rozprávka, román aj novela sú žánre, ktoré sa zaraďujú do literárneho druhu epiky.
Mali sme za úlohu napísať epickú poviedku.

3/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend