Etika × etiketa

Obidve slová sú správne, líšia sa však významom. Obe sa píšu vždy s i. Tvary typu etyka a etyketa sú nezmyselné, takže ak ste na ne aj pomysleli, rovno na ne zabudnite, prosím. Vysvetlime si radšej rozdiel medzi vyššie zmienenými výrazmi:

Kým etiketa (pôvodne z francúzskeho étiquette) zahŕňa pravidlá správania, etika je teoretickou vednou disciplínou o morálke.
Alternatívne sa slovo etiketa používa ako označenie informatívneho štítku na obale rôznych výrobkov – napríklad na fľaši.

Príklady:

Etika (či teória morálky) by sa mala vyučovať už na základných školách.
Kvôli neznalosti etikety by niektorých ľudí nemali púšťať do Slovenského národného divadla.

2.5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend