Eur × euro × eurí

Eurami platíme na Slovensku už od roku 2009. Na túto európsku menu už sme si dávno všetci zvykli, navyše je pohodlné pri cestovaní po väčšine krajín EÚ nemusieť zamieňať peniaze a prepočítavať každú položku… Horšie je to však so správnym skloňovaním tohto slova.

Tiež ste sa už niekedy zarazili, prečo niekto hovorí 10 eur, ďalší 10 euro, a podaktorí dokonca 10 eurí/eurí? Problém v skloňovaní tohto slova nastáva predovšetkým v množnom čísle. Pritom je to jednoduché: stačí si uvedomiť, že euro vždy skloňujeme podľa vzoru mesto:

množné číslo:

eurá
eur
eurám
eurá
eurách
eurami

Správne je teda: 1 euro, 2 eurá, 5 eur, 20 eur, 1500 eur…

Príklady:

V roku 2019 bola priemerná mzda na Slovensku okolo 1000 eur.
Požičal si od neho päť eur na vstupné a ešte mu to nevrátil.

Rate this post
Send this to a friend