Eventuálne × eventuelne

Nami ponúkaná príslovka je cudzieho pôvodu, a preto nás môže miasť vo svojom pravopise.  Tento pomerne často využívaný výraz je možné nahradiť nasledujúcimi synonymami: prípadne, poprípade apod.

Ide o označenie skutočnosti, ktorá je neistá, ale je prípadne možná. Východiskovým slovným druhom je v tomto prípade prídavné meno eventuálny, ktoré pochádza z latinčiny. Poznáme aj príbuzné podstatné mená eventualita, eventuálnosť.

V našom prípade je správny tvar eventuálne. Vychádzame jednak z vyššie zmienených slov príbuzných, jednak zo zvyklosti slovenského jazyka ohľadom prevzatých slov. Slovenčina uprednostňuje zakončenie -álny u cudzích prídavných mien, tj. -álne u prísloviek, napr.: vizuálny, individuálny, aktuálny, maximálny. Variant eventuelne je považovaný za chybný, preto sa mu radšej v písanom a hovorenom prejave vyhneme.

Príklady:

Mohli by sme to eventuálne urobiť inak ako minulý rok.
Pred dovolenkou by som si chcela kúpiť ešte jednu sukňu, eventuálne dve.

 

Rate this post
Send this to a friend