Exaktný × ekzaktný

Pravopisne správna je len variant exaktný. Ide o prídavné meno cudzieho pôvodu, ktoré pochádza z latinčiny.

Základom je slovo exactus nesúci význam dokonalý, presný, vedecky presne určený. V súvislosti s tým slovo exaktný používame, pokiaľ chceme vyjadriť, že je niečo založené na matematických alebo presných metódach, na bezpečne zistených faktoch. Slovo si teda ponechalo svoj pôvodný pravopis s „x“. Rovnako sa píšu aj odvodené slová – exaktne, exaktnosť.

Príklady:

Fyzika, chémia a matematika sú exaktné vedy.
Pri výskume sme sa snažili používať len exaktné metódy.
Pokiaľ si to doteraz nepochopil, poviem ti to úplne exaktne.

 

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend