Expirácia × exspirácia

Termínom exspirácia vyjadrujeme vypršanie platnosti či trvanlivosti. Viac než často ho nájdeme napísaný chybne – expirácia.

Nesprávne napísanie tohto slova je pomerne pochopiteľnou chybou. Veľa slov začína predponou ex- a len málokedy za x- nasleduje -s. Navyše nás ľahko môže popliesť anglické expire, ktoré nás zvádza myslieť si, že slovo sme prebrali práve z tohto jazyka.

Pravdou však je, že slovenčina tento výraz preberá z latinčiny. K slovnému základu „spirare“ sa pridávajú rôzne predpony:

  • inspirare -inšpirovať
  • aspirare -ašpirovať

„Ex“ je ďalšou predponou. Keď sa teda pozrieme na pôvod slova, je zrejmé, prečo správne píšeme exspirácia. V lekárskom slovníku latinské slovo exspirare znamenalo „naposledy vydýchnuť“ (spirare = dýchať). Od 20. storočia nabralo slovo vďaka farmaceutickému priemyslu i nový význam – skončenie času účinnosti lieku, a dnes termínom bežne označujeme koniec platnosti či trvanlivosti.

Príklady:

Dátum exspirácie nájdete na obale.

Exspirované tyčinky a kaše vytriedime, je nutné ich vyhodiť.

Vaša platobná karta exspiruje o 7 dní.

4.7/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend