Extrovert × extravert

Pravopisne korektná je len jedna verzia – extrovert. Ide o pojmy z oblasti psychológie a označujeme tak jedinca, ktorý je tzv. orientovaný smerom von, je otvorený vplyvom z vonkajšieho prostredia. Toto slovíčko môžeme vyjadriť aj prídavným menom (extrovertný).

Tento výklad je podporený aj predponou ex-, která je prvou časťou zložených slov gréckeho alebo latinského pôvodu s významom von, nahor alebo zvonka (napr. exteriér apod.). je nutné dať pozor aj pri písaní slova s opačným významom – slovo introvert má tiež len túto podobu.

Príklady:

Pavel je klasický extrovert, je veľmi rád v spoločnosti ďalších ľudí.
Uvádza sa, že v spoločnosti je väčšie percento extrovertov než introvertov.

Rate this post
Send this to a friend