Fanfáry × famfáry

Kedy ste naposledy počuli znieť famfáry? Alebo to boli fanfáry?

Je pravda, že v bežnom živote sa s nimi príliš nestretneme, ale ak ste sa zúčastnili nejakej slávnostnej udalosti, alebo aspoň sledovali akýsi historický film, je dosť možné, že ste sa s týmto zvukom stretli. Ako ho však gramaticky správne pomenujeme?

V tomto prípade je jedinou správnou podobou fanfára, v množnom čísle fanfáry.

Slovo pochádza z francúzskeho fanfare, slovo sa k nám prenieslo v takmer nezmenenej podobe.

Označuje krátku slávnostnú skladbu pre plechové hudobné nástroje, vývojom jazyka však došlo k zovšeobecneniu významu a používa sa aj v zmysle slávnostného zatrúbenia ako takého.

Príklady:

Zazneli fanfáry a oslavy sa mohli začať.

Na Bojnickom zámku opäť znejú svadobné fanfáry.

Rate this post
Send this to a friend