Fantastický × fantasktický

Základom pre prídavné meno fantastický je podstatné meno fantázia (pochádzajúce z gréckeho výrazu fantasma). Slovo má synonymá v dvoch významoch: prvým z nich je  vymyslený, neskutočný, a druhým skvelý, úžasný, obrovský. Nech už výraz používame v akomkoľvek zmysle, musíme dbať na správny pravopis a ten je len jeden.

Pri zmene z podstatného mena na prídavné môžeme prísť len k jednému správnemu tvaru -fantastický. Iné varianty sú pravopisne neprípustné a neodporúčame vám ich používať.

Príklady:

Fantastická štvorka patrí k najobľúbenejším komiksovým filmom.
„Po dnešnom zápase mi bolo fantasticky – nevieš si ani predstaviť, aké záchvevy eufórie som zažíval!“
Medzi moje najobľúbenejšie čítanie patria aj kúsky z fantastickej literatúry.

Rate this post
Send this to a friend