Faux pas × fó pá × foie gras × foyer

Tento raz sa pozrieme hneď na niekoľko francúzskych výrazov, ktoré robia veľké problémy. Tie sú prevažne spôsobené tým, že vo francúzštine sa výslovnosť veľmi líši od grafickej podoby.

Kapitoly

Faux pas

S prvým výrazom ste sa už stretli, pochádza z francúzštiny a do slovenčiny sa faux pas prekladá ako trápna situácia. Dajte si pozor na výslovnosť, ktorá je [fó pá].

Foie gras

Pochúťkou je stučnená pečienka vodných vtákov, hlavne kačíc a husí. V gastronómii však omnoho honosnejšie znie originálny výraz taktiež z francúzštiny, ktorý prešiel aj k nám. Výslovnosť je [foa gra], ale správne sa píše foie gras.

Foyer

Posledným z dnešných francúzskych termínov je označenie pre oddychovú miestnosť pre diváky predovšetkým v divadlách a koncertných sálach. Zaujímavé je, že toto slovo pôvodne označovalo ohnisko. Správna výslovnosť je [foajé], ale grafická podoba je foyer.

Príklady:

Myslel som, že zdravím kamaráta, ale bol to cudzí človek. To bolo faux pas.
Boli sme v luxusnejšej reštaurácii a ako predjedlo sme si foie gras.
Pri prestávke v divadle sme sa šli občerstviť do foyer.

Rate this post
Send this to a friend