Filozofia × fylozofia

Výrazy cudzieho pôvodu, teda výrazy prevzaté z iného jazyka než je český, tvoria v našom pravopise špecifickú skupinu. Takmer vždy ale platí, že pokiaľ budeme tápať v oblasti pravopisu a správneho písania (prípadne výslovnosti), je nutné poznať pôvod slova. To tiež platí v prípade tohto výrazu.

Filozofia je označenie pre vedu, ktorá sa venuje všeobecným zákonom a vývoju prírody, spoločnosti a myslenia. Výraz sa do češtiny dostal z gréčtiny, ide o spojenie dvoch gréckych slov: filein alebo milovať, mať rád, túžiť a sofia alebo múdrosť, zdatnosť (filozofia ako túžba po múdrosti, láska k múdrosti).

V základe slova filein sa vyskytuje „i“, ktoré je rešpektované aj po prevzatí slova do slovenského jazyka. Preto je výraz filozofia nutné písať výhradne s „i“. To isté platí aj pre slová odvodené a príbuzné, s „i“  píšeme aj napr. slová: filozof, filozofický, filozofovať apod.

Príklady:

Na strednej škole ma najviac bavila filozofia, pretože ma viedla k zamysleniu.
Filozofi majú dodnes rozličné názory na vznik sveta a vývoj človeka.
Po strednej škole sa budem hlásiť na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského.

Rate this post
Send this to a friend