Fortifikácia × fortyfikácia

Toto slovo už na prvý pohľad prišlo do slovenčiny z iného jazyka. Tentokrát je to z latinčiny a samozrejme ho používajú aj iné jazyky. Napríklad vo francúzštine taktiež existuje výraz la fortification.

Ide buď o opevnenia, ktoré sa stavali okolo miest, alebo o umelé obohacovanie potravín o dôležité látky (často u vína).

S pravopisom je to trošku náročnejšie, pretože nás mätie zvuková stránka. Vyslovujeme síce tvrdo [fortyfikácia], ale jediná správna možnosť zápisu je mäkko s „i“, takže fortifikácia. Je preto potrebné si tento výraz zapamätať, aby sme v ňom už chybu nikdy neurobili.

Príklady:

Už v neolite vznikali prvé fortifikácie.
Systém stavby fortifikácií sa stále zlepšuje.

Rate this post
Send this to a friend