Futbal × fudbal × football × fotbal

Nasledujúce slovo nepochybne pochádza z angličtiny. Ide o spojenie dvoch anglických slov, ktoré kopírujú význam (foot – noha, ball – lopta).

Variant football je naozaj čisto anglický a v slovenskom jazyku nemá opodstatnenie. Môže sa objaviť v anglickom texte, prípadne v situácii, kde naozaj chceme zachovať pôvodný názov (odborný text apod.) V bežnom význame tohto slova však môžeme využiť vhodnejší a prijateľnejší slovenský variant.

Pôvodný výraz sa začlenil do slovenského jazykového systému a došlo k odbúraniu zdvojených hlások, ktoré sú pre náš jazyk neprirodzené, píšeme teda správne futbal. Toto podstatné meno už skloňujeme podľa bežných zvyklostí, tu konkrétne podľa vzoru dub. Prídavné meno futbalový tiež píšeme so slovenskými úpravami.

Verzia „fudbal“ je to, čo počujeme, ale na základe vyššie popísaného pôvodu slova vidíme, že do slova patrí jedine „t“ (foot).

No a posledná uvedená nesprávna podoba, „fotbal“, je prebratá z češtiny a hojne sa u nás používa v hovorovej reči. Do spisovnej slovenčiny však určite nepatrí a v pravopisných príručkách by ste našli jedine slovo futbal.

Príklady:

Pôjdeme si po škole zahrať na ihrisko futbal?

Myslím, že už by si mal s tým futbalom seknúť.

Zamilovala sa do slávneho futbalistu.

Priestor bol veľký ako štyri futbalové ihriská.

Rate this post
Send this to a friend