Fyzika × fizika

Fyzika u mnohých žiakov nepatrí k práve obľúbeným predmetom. Niet sa čo diviť, objektívne nie je ani najľahšia. Ale jej význam je nezanedbateľný! Pozrime sa však najprv bližšie na pravopis tohto slovíčka.

Slovo fyzika zvyklo patriť k vybraným slovám.

K akým? No predsa k tým po F! Tie sa dnes už neučia, pretože hláska F nemá slovanský pôvod. Jediným prípadom, kedy f nájdeme aj v pôvodne slovenských slovách, sú citoslovcia alebo zvukomalebné slová, ako fijú, fíha, fidlikať a podobne.

Fyzika je náuka o vlastnostiach hmoty a zákonoch jej pohybu, takže sa snaží vysvetliť v zásade všetky javy okolo nás. Prvýkrát bolo v tejto podobe v našom jazyku použité v 17. storočí. Tvrdé y sa píše aj v jej gréckom základe fysiké, fysikos (súvisiaci s prírodou) a rovnako v názvoch odvodených vied – fyziognómia, fyziológia.

Príklady:

Zajtra píšeme písomku z fyziky.

Fyzikálne zákony vidíme v praxi všade okolo nás.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend