Fyzioterapeut × fizioterapeut × fyzoterapeut

Jediný správny tvar tohto slova je fyzioterapeut.

Fyzio- je prvá časť slova (gréckeho pôvodu), ktorá je súčasťou zložených slov s významom príroda alebo prírodný (napríklad fyziológia, fyziologický, fyziografia apod.).

Fyzioterapeut je označenie pre odborníka v odbore fyzioterapie – tzn. Niekoho, kto sa zaoberá liečbou fyzikálnymi metódami, zvlášť v rehabilitačnej a kúpeľnej liečbe. Ide teda o ustálenú časť slova, ktorá si ponecháva svoj pôvodný pravopis.

Príklady:

Fyzioterapeut môže používať napríklad vodoliečbu.
Kvôli boľavému ramenu navštevujem fyzioterapeutku.

 

Send this to a friend