Fyzioterapia × fizioterapia

Pravopisne správny je len variant fyzioterapia. Predpona latinského pôvodu fyzio- je vždy súčasťou zložených slov, ktoré sú spojené s prírodou, napr. fyziológia, fyziológ apod.

Fyzioterapia je lekársky odbor zaoberajúci sa pohybovým systémom. Špecialisti v tomto odbore pomáhajú ľuďom predovšetkým v prípadoch poranenia svalov a kĺbov. Často pomáhajú športovcom, ale aj ľuďom po úraze či operácii. Fyzioterapia preto môže pomáhať ako mladým aktívnym ľuďom, tak aj tým s chronicky nesprávnym držaním tela, či seniorom po výmene kolenného či bedrového kĺbu.

Príklady:

Raz by som sa chcel venovať štúdiu fyzioterapie, aby som mohol pomáhať ľuďom.
Vďaka pravidelnej fyzioterapii sa môj stav rýchlo zlepšuje.
Založili si spolu súkromnú kliniku fyzioterapie, zameranú predovšetkým na športové zranenia.

Rate this post
Send this to a friend