Geto × ghetto

Geto je uzavretá mestská štvrť pre určitú časť obyvateľstva. Názov pochádza z talianskeho ghetto, ale do slovenčiny prešlo vo svojej fonetickej podobe.

Ak by sme šli ešte viac do histórie, aj taliančina slovo prevzala, a to z benátskeho dialektu, v ktorom sa slovo písalo „ghèto“. Východiskom je názov benátskeho ostrova Getto Nuovo, kam boli presťahovaní miestni Židia. Getto Nuovo znamená doslova „nová zlievareň“ podľa tu umiestnených stredovekých zlievarní. V taliančine totiž gettare znamená „liať, odlievať kov“.

Geto je teda jedno z tých slov, ktoré dostali názov nie podľa svojho vlastného významu, ale zovšeobecnením jedného názvu lokality. Slovo prešlo zaujímavým vývojom, a nezabudnite – u nás sa ustálilo písané jednoducho tak, ako ho počujeme: geto.

Príklady:

Na Slovensku sa počas druhej svetovej vojny plánovalo zriadenie get v okrajových častiach mnohých väčších miest.

Getá mohli obyvatelia opustiť len v obmedzenom čase.

Rate this post
Send this to a friend