Grafity × Graffity

Grafity môžu byť za istých okolností pekným a zaujímavým moderným umením. Je tomu tak, ak ich autor má výtvarné nadanie a skúsenosti.

Napokon, takíto umelci často dnes pracujú na objednávku. Mesto si radšej zaplatí šikovného profesionála, než by čakalo na amatérskych „sprejerov“, po ktorých realizácii väčšina podchodov, múrov a železničných vagónov končí viac než neesteticky.

Ako môžete vidieť vyššie, použili sme tvar grafity, a to v množnom čísle. Použitie nesklonného názvu graffiti nemôžeme nazvať celkom krokom vedľa, napokon to je pôvodné označenie pre nasprejované obrazy na fasádach budov.

V súčasnom spisovnom jazyku sa ale zaužíval poslovenčený výraz grafit, takmer výlučne však používaný v množnom čísle – grafity. Skloňujeme podľa vzoru dub.

Príklady:

Názory občanov mesta na grafity sa líšia.

Ťažko nájsť jediný vagón bez grafitov.

Rate this post
Send this to a friend