Grand × grant

Je dôležité medzi týmito slovíčkami rozlišovať. Grand (s písmenom d na konci) označuje veľkorysého človeka, prípadne člena španielskej šľachty.

V doslovnom význame sa v slovenčine toto slovíčko používa ako „veľký“ – presne to totiž grand znamená vo francúzštine, z ktorej k nám toto slovo prišlo.

 Grant je účelový dar, ktorý je dávaný na verejne prospešný účel. Samotnému daru väčšinou predchádza verejná súťaž, v ktorej sa rozhoduje, aký projekt (či jednotlivec) danú pomoc (väčšinou peňažného rázu) získa.

Príklady:

Svojím darčekom všetkých prekvapil, je naozaj grand.
Na svoj projekt získal európsky grant.
Tešíme sa na dnešné grand finále!

Rate this post
Send this to a friend