Groteskný × grotesný

Groteska (a odvodené prídavné meno groteskný) označuje umelecké dielo, ktoré má v prípade filmu netradičný až nelogický dej. Môže ísť o dielo dramatické, ale aj hudobné alebo výtvarné, typickými sú komické a karikatúrne prostriedky, ktoré napodobňujú a zosmiešňujú vlastnosti a konanie ľudí či zvierat.

V prenesenom význame sa používa slovo aj takto: groteskná (absurdná) myšlienka, groteskný (čudesný) výjav apod.

Slovo groteskný / groteska pochádza z talianskeho slova grotta – v preklade jaskyňa. Správne sa slovo groteskný píše s písmenom „k“ pred príponou -ný, a nemôžeme ho vynechať.

Príklady:

Tváril sa až neskutočne groteskne, takže sme mu museli dať hlas.

Také groteskné klaunské predstavenie si ešte nevidel!

Na tej svadbe vznikla skutočne groteskná situácia, nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať.

 

Rate this post
Send this to a friend