Gryf × grif

Tu je pravopis v podstate jednoduchý. Slovo má viac významov, ale vždy bude s „i“.

Pôvodne grif označoval okrídlené zviera z gréckej mytológie, ktoré pripomínalo leva a malo orliu hlavu. Pokiaľ chceme výraz v tomto význame použiť aj dnes, musíme ho zaradiť k rodu mužskému životnému, skloňujeme podľa vzoru chlap.

Jazykovým vývojom ale došlo k tomu, že výraz je dnes možné použiť aj v celkom inom význame, slovo označuje: hmat, naučený pohyb, trik (mal nato grif), spôsob držania niečoho. Slovo je mužského rodu neživotného, skloňujeme ho podľa vzoru dub.

Príklady:

Nie je to také zložité, stačí sa naučiť ten správny grif.
Mám na to svoj grif, veď uvidíš.
Hipogrif Hrdozobec sa vzniesol k oblohe.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend