Hardvér × hardware

Slovo hardvér sme prebrali z angličtiny. Používame ho ako súhrnný názov pre technické vybavenie počítača a jeho komponentov.

Patria sem všetky počítače a ich súčasti, ale aj zariadenia, ktoré je možné k počítaču pripojiť. Zjednodušene by sa dalo povedať, že hardvérom je všetko hmotné, čo patrí k počítaču.

V originálnom tvare hardware ide o zloženinu hard – tvrdý a ware – výrobok, tovar – a slovo pôvodne označovalo drobné kovové predmety, železiarsky tovar a podobne. Ako mnohé ďalšie slová, súvisiace predovšetkým s modernými technológiami, aj tento výraz sa v našom jazyku udomácnil a spisovná slovenčina uznáva fonetický prepis – hardvér.

Príklady:

Myš je súčasťou hardvéru.

Staršie komponenty hardvéru potrebovala vymeniť za nové.

Rate this post
Send this to a friend