Hebkejší × hebší

Hebší? Tu sa vás snažíme nachytať chybným variantom, ktorý je však niekedy používaný. Veľká časť prídavných mien pri tvorení druhého stupňa v rámci stupňovania využíva príponu –ší. Tá je bežne pripájaná ku koreňu prídavného mena bez hláskovej zmeny, napr. mladý – mladší, sladký – sladší, krátky – kratší apod. Samozrejme ale existujú výnimky, ako už to v slovenskom jazyku býva.
Časť prídavných mien zakončených v základnom tvare na –ký pri tvorení druhého stupňa pripúšťa použitie oboch prípon -ší aj -ejší, napr. plytší/plytkejší. To však nie je prípad slova hebký, správna je len verzia hebkejší.

Podobné stupňovanie majú napríklad slová krehký – krehkejší, lacný – lacnejší, múdry – múdrejší. U slova hebký je to však o to ťažšie, že rôzne prídavné mená končiace na –ký môžu mať rôzne varianty 2. stupňa.

Príklady:

Tá semišová sukňa je na dotyk hebkejšia než bavlnená.
Vaša pokožka bude po použití nášho nového krému hebkejšia než kedykoľvek predtým.

1/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend