Hongkong × Honkong × Hong Kong

Slovenský pravopis uznáva ako spisovnú jedine podobu Hongkong. Ide o označenie čínskeho prístavného mesta. Kedysi bolo britskou kolóniou.

Výraz teda píšeme ako jedno slovo a píšeme „gk“ po sebe, aj napriek tomu, že zoskupenie hlások môže pôsobiť v rámci slovenského jazykového systému netradične.

Písanie oficiálnych názvov je nutné si zapamätať, pretože na ne nemôžeme aplikovať žiadnu z poučiek. Prídavné meno je hongkonský.

Iné jazyky naopak uznávajú dvojslovný názov ako spisovný.

Príklady:

Máš chuť pozrieť sa do Hongkongu?

Mesto Hongkong je presne to míiesto, ktoré chcem navštíviť.

Rate this post
Send this to a friend