Hovoriť po anglicky × hovoriť anglicky

Znalosť cudzích jazykov je dnešnej dobe nutnosťou. Začíname už na krúžkoch v škôlke, pokračujeme na základnej a strednej škole, skladáme z nich maturitnú skúšku.

Máme možnosti zúčastniť sa najrôznejších jazykových pobytov či kurzov v jazykových školách pre deti i dospelých. Angličtina sa považuje za základ a každý ďalší cudzí jazyk je veľkou výhodou. Hovoríte však anglicky alebo po anglicky? Nemecky alebo po nemecky? Francúzsky alebo po francúzsky?

Správna forma je tá s predložkou „po“. Spisovne hovoríme po anglicky, po nemecky, po francúzsky, po maďarsky, a, samozrejme, po slovensky. Často nás môže pomýliť čeština, kde je to opačne – „mluvit česky, mluvit anglicky“. Ale pozor, v spisovnej slovenčine aj pri spojení „hovoriť po česky“ musíme využiť väzbu s predložkou „po“.

Príklady:

Po anglicky sa dohovoríš takmer všade na svete.

Po roku strávenom v Prahe rozprávala stále viac a viac po česky.

Vo väčšine krajín Južnej Ameriky sa hovorí po španielsky, v Brazílii však po portugalsky.

Rate this post
Send this to a friend