Hrať na klavír × hrať na klavíri

Väčšina ľudí sa od detstva venuje určitej oblasti záujmu – športu, čítaniu či umeniu. Jednou z významných foriem umenia je i hudba, ktorú môžeme nielen pasívne prijímať ako poslucháči, ale aj vytvárať sami, a to hrou na hudobnom nástroji. K dispozícii máme širokú škálu umeleckých škôl a učiteľov, ktorí nás môžu naučiť hrať na nástrojoch od výmyslu sveta.

Rozvíjať v sebe hudobný talent je krásny koníček. Či už viete hrať na nejakom hudobnom nástroji, alebo máte iné záľuby, spojenie „hrať na niečom“ sa vždy spája s lokálom (na čom), nie s akuzatívom (na čo).

Hráme teda na klavíri, na flaute, na gitare, na husliach či na bicích.

Príklady:

Množstvo detí sa učí hrať na klavíri.

V sláčikovom kvartete hrajú dvaja muzikanti na husliach a po jednom na violončele a na viole.

Rate this post
Send this to a friend