Hyenizmus × hienyzmus

Keď sa povie hyenizmus, obvykle sa tým rozumie nejaká neúcta k mŕtvym, zneuctievanie po smrti; okrádanie mŕtvol; ťaženie z nešťastia druhých; surovosť vôbec. Slovo je odvodené od africkej alebo ázijskej šelmy podobnej psovi živiacej sa prevažne zdochlinami.

V oboch slovách píšeme po hláske h tvrdé y, uplatňujeme tak pravidlo, ktoré nám hovorí, že po tvrdých spoluhláskach píšeme vždy tvrdé y.

K hyene je potom pripojená prípona -izmus. Takých slov, ktoré majú túto príponu, nájdeme v slovenčine množstvo, napríklad: surrealizmus, romantizmus, komunizmus, optimizmus. Preto píšeme v tomto slove vždy mäkké i.

Príklady:

Človek môže len neveriacky krútiť hlavou nad hyenizmom niektorých jedincov, ktorým je dovolené sa v spoločnosti pohybovať.
Človek, ktorý predáva niečo také, si zaslúži ísť do väzenia, taký hyenizmus sa len tak nevidí.

Rate this post
Send this to a friend