Hypotéka × hipotéka

Slovo, ktorého význam asi každý vie – ide o úver zaistený nehnuteľnosťou, väčšinou tou, na ktorú je úver poskytnutý.

Slovo hypotéka (prípadne hypotekárny úver) je často spájané s bankou, ktorá žiadateľovi požičia peniaze práve za účelom nákupu nehnuteľnosti (tzv. účelová hypotéka). Ten potom spláca tento úver pravidelnými mesačnými splátkami.

Slovo hypotéka pochádza z gréčtiny. Podstatné meno hypotéka sa dá napísať len jedným spôsobom, a to s „y“. Na zapamätanie nám môže pomôcť skutočnosť, že spoluhláska „h“ je v slovenskom jazyku označovaná ako tvrdá, a preto si vždy vyžaduje „y“.

Prídavné meno od slova hypotéka je hypotekárny, hypotékový.

Príklady:

Mama s ockom si vzali na byt hypotéku.

Splácať taký vysoký hypotekárny úver je ťažké.

Naša banka poskytuje hypotekárne poradenstvo zdarma.

Pre mojich rodičov je hypotéka záväzok na 20 rokov.

Rate this post
Send this to a friend