Hystéria × histéria

Podstatné meno hystéria sa dá napísať len jedným spôsom, a to s „y“ po písmene „h“. Slovo pochádza z gréckeho hystera/hysterós, čo znamená maternica.

To sa spájalo práve s pôvodnou predstavou, že hystéria je choroba spojená práve s maternicou. V pôvodnom slove vidíme „y“. Slovo sa síce prispôsobilo svojím tvarom slovenskému systému, dá sa úplne bežne skloňovať, písmeno v základe však bolo zachované – preto píšeme „y“. Zapamätaniu môže pomôcť aj skutočnosť, že spoluhláska „h“ je v slovenskom jazyku označovaná ako tzv. tvrdá, a preto si vždy žiada „y“.

V lekárskej terminológii je hystéria pomenovanie pre duševnú chorobu, ktorá sa prejavuje predovšetkým kolísaním nálad apod. Prenesene sa výraz používa pre ľudské správanie, ktoré zmienené ochorenie pripomína – podráždenosť, popudlivosť. Prídavné meno od slova hystéria je hysterický.

Príklady:

Pred Vianocami v obchodných centrách vždy prepukne davová hystéria.
Už ma nebavia tie tvoje hysterické výstupy, odsťahujem sa.

4/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend