Ibiza × Ibyza

Názov španielskeho ostrova ležiaceho v Stredozemnom mori znie Ibiza. Pravopis, konkrétne písanie “i”, si môžeme vysvetliť pôvodom.

Názov je odvodený od prístavu Ibes, tiež Ebusim, dnešný oficiálny ekvivalent k pojmu Ibiza je katalánske Eivissa. Tu sú korene písania mäkkého “i”.

Pre zjednodušenie stačí uviesť, že ide o slovo cudzieho pôvodu a je teda samozrejmé, že sa nebude riadiť slovenským systémom vybraných slov alebo podobnými zásadami. Skloňovanie je ale celkom bežné podľa slovenského vzoru žena (Ibizy, Ibize, Ibizou atď.).

Príklady:

Cez letné prázdniny sa ubytujeme v ibizskom hoteli.

V lete ideme s rodičmi na Ibizu.

Rate this post
Send this to a friend