Ísť po niečo × ísť pre niečo

Ide o predložky, ktoré sú obe „multifunkčné“, používame ich v spojení s rôznymi slovesami a pádmi.

Obe predložky sa môžu používať v akuzatíve, ako i v ďalších pádoch. Zapamätajte si, že správna predložka v slovnom spojení vyjadrujúcom, že niekto ide niečo vziať či niekoho zavolať, je po.

Príklady:

Otec nasekal drevo a dievčatá zašli po vodu.

Bež po doktora!

4/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend