Istanbul × Istambul

Táto dvojica býva často zamieňaná a dochádza ku komoleniu pôvodného zemepisného názvu Istanbul, ktorý je jediný prijateľný a pravopisne správny.

Ide o krásne a obrovské mesto v Turecku, ktoré určite stojí za návštevu a rozhodne vám nebude stačiť jeden či dva dni. Kedysi to bolo dokonca hlavné mesto Turecka (niekdajšie označenie Carihrad, Konstantinopol). Oficiálny turecký názov mesta je tiež Istanbul, a preto nie je dôvod, aby začlenením do slovenského pravopisného systému došlo ku zmene hlásky v základe slova.

Je nutné dodržiavať pôvodný názov, aby nedochádzalo k nezrovnalostiam.

Názov môžeme bežne skloňovať podľa zásad slovenského jazyka (Istanbulu, Istanbulom apod.). Platí preň vzor dub. Príbuzné prídavné meno má podobu istanbulský.

Príklady:

Mesto Istanbul je niekedy označované ako brána do Orientu.
Kvôli nepokojom v Istanbule museli ísť inou cestou.

Rate this post
Send this to a friend