Jaskyňa × jaskiňa

Jaskyňa je prírodný podzemný dutinový priestor, ktorý vznikol v krase rozpúšťaním či vymieľaním materskej horniny, vo vulkanických horninách alebo na pobreží pôsobením morských vĺn.

Slovo sa v dnešnej podobe používa v našom jazyku od 17. storočia. Obdoba ěskynji existovala už v praslovančine, pravdepodobne vyvinutá z rovnakého koreňa ako ěz-va (jazva) vo význame „diera“ (v zemi).

Keďže v slove máme „k“ – tvrdé písmenko, musí po ňom nasledovať „y“. Inak by tomu bolo len v prípade cudzieho (prebratého slova) čo jaskyňa nie je. Ako vidieť vyššie, je to naše pôvodné slovanské slovíčko. Niet sa čo diviť, veď jaskyne tu boli skôr než my, a k občasným objavom dochádzalo už veľmi, veľmi dávno.

Hlavne si pamätajme – jaskyňa vždy s ypsilonom!

Príklady:

Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi klenoty slovenskej neživej prírody.
Podplávali sme útes a ocitli sme sa v krásnej jaskyni osvetlenej presvitajúcimi lúčmi.

3/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend