Jazýček × jazíček

Pravopis tohoto slova je jednoznačný, môžeme napísať jedine jazýček s „y“. Jazýček je zdrobnený tvar od podstatného mena jazyk. Jazyk je súčasťou vybraných slov po písmene „z“, preto ho píšeme s „y“, rovnako ako slová príbuzné či odvodené.

O pravopise tu teda nie je dôvod pochybovať a je nutné si slovo zapamätať. Podstatné meno jazyk má niekoľko významov. Označuje pohyblivý orgán v dutine ústnej, sústavu vyjadrovacích prostriedkov/reč (materský jazyk) či niečo, čo sa svojím úzkym dlhým tvarom podobá zmienenému orgánu (jazyk v topánke, jazyky ohňa, snehové jazyky).

Zdrobnenina jazýček sa používa tiež na pomenovanie ukazovateľa, ktorý sa kýva okolo osi (jazýček váh).

Príklady:

Ten Andrej má ale maškrtný jazýček.
Jazýček váh sa nebezpečne nachýlil k hranici 100 kilogramov.
Každý rok k meninám dostávam od starkej balenie mačacích jazýčkov.

Rate this post
Send this to a friend