Ježiško × ježiško

V tomto prípade sú možné oba varianty, je však nutné rozlišovať ich význam a použiť ich v správnom kontexte.

Ježiško s veľkým počiatočným písmenom označuje zdrobneninu od mena Ježiš (malý Ježiš). S veľkým písmenom slovo napíšeme aj v prípade, že máme na mysli Štedrý deň, Štedrý večer a slovo Ježiško zastupuje konkrétny deň, teda 24. december. Malé počiatočné písmeno, tvar ježiško, používame, ak chceme pomenovať prenesene vianočné darčeky.

Príklady:

V Betleheme v jasličkách ležal malý Ježiško.
Dúfam, že tento rok na Ježiška bude padať sneh.
Prajeme vám krásne Vianoce a bohatého ježiška.
Už sa teším na Ježiška (teším sa na Štedrý deň) x Už sa teším na ježiška (teším sa na vianočné darčeky).

Rate this post
Send this to a friend