Joga × jóga × yoga

Jogu poznáme ako jeden z indických filozofických systémov a predovšetkým ako sústavu cvičení na jeho základe.

Slovenský preklad názvu sa najviac blíži slovu „spojenie“. Najstaršie zmienky o joge pochádzajú z bráhman (staroindické návody k ceremóniám z obdobia rokov 900 až 500 pred naším letopočtom) ako o asketických praktikách svätcov.

Dnes je joga mimoriadne obľúbená po celom svete, najmä však vo veľkomestách, kde sa ľudia ešte viac pokúšajú nájsť v hektickom živote harmóniu. Populárne sú tiež pobyty zamerané na jogu. Cvičiť sa dá tiež vonku.

Do európskych jazykov slovo joga preniklo anglickým, ale aj francúzskym prostredníctvom.V staroindickom yógaḥ sa písalo y aj dlhé ó, ale do súčasnej slovenčiny sa slovo prenieslo ako joga. Preto by sme sa mali držať práve tohto tvaru – s krátkym o.

Príklady:

Vďaka joge získate flexibilitu tela a vyrovnanosť duše.

Hodiny jogy sa uskutočňujú každý utorok a štvrtok.

Rate this post
Send this to a friend