Kapské mesto × Kapské Mesto

Pri písaní zemepisného názvu Kapské Mesto, ktoré pomenúva mesto v Juhoafrickej republike, sa riadime základnými pravidlami pre písanie veľkých počiatočných písmen.

Slovo Kapské píšeme pochopiteľne s veľkým písmenom – ide o prvú časť zemepisného názvu, ktorá je vždy písaná s veľkým písmenom, aj napriek tomu, že ide v podstate o prídavné meno. Problém ale môže nastať u druhej časti – Mesto.

Ak máme na mysli mesto vo všeobecnom zmysle (ako označenie pre väčšie osídlené miesto), píšeme ho s malým písmenom, lebo ide o nekonkrétne miesto (Do nášho mesta prišiel cirkus, Navštívila sme mesto Kremnica).

V tomto prípade však píšeme veľké „m“, pretože máme na mysli konkrétne a jedno Kapské Mesto, výraz Mesto je súčasťou oficiálneho pomenovania – ide o názov.

Príklady:

Kapské mesto je druhé najväčšie mesto Juhoafrickej republiky.
Kto bol v Kapskom meste, vie, že ide o neopakovateľne krásne miesto.

1/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend