Keratin × kreatin

Je dôležité si uvedomiť, že hovoríme o dvoch významovo odlišných slovách, ale aj dvoch pravopisne správnych slovách. Aký je teda medzi nimi rozdiel?

Slovo keratín: Bielkovinová látka tvoriaca podstatu rohovitých útvarov (vlasov, nechtov, kopýt, peria).

 Slovo kreatín: Kreatín je dusíkatá organická kyselina.

Čo majú tieto slová spoločné?

Prvým spoločným znakom týchto dvoch slov je to, že ide o podstatné mená rodu mužského neživotného, oba ich skloňujeme podľa vzoru dub.

Druhým podstatným znakom týchto dvoch slov je to, že v oboch píšeme mäkké po tvrdej spoluhláske t. Ako je to možné? Veď po tvrdých spoluhláskach máme písať Y

Existujú slová, u ktorých neplatí toto pravidlo. Ide výlučne o slová, ktoré nie sú domáceho pôvodu. Prevzaté slová si často zachovávajú svoj pôvodný pravopis, preto píšeme po tvrdých spoluhláskach niekedy mäkké i. Sú to slová ako napríklad: harmonika, história, lokomotíva, matematika alebo kilogram.

Príklady:

Práve tam prebieha výživa a vytvára sa keratín – základná zložka pre vlasy, nechty a kožu.

Vedci však už dokázali vyrobiť kreatín v jeho čistej podobe.

Rate this post
Send this to a friend