Kilt × kylt

Viete, čo toto podstatné meno znamená? Stretli ste sa už s ním? Slovo označuje pôvodný odev škótskych mužov, ktorý je tvorený skladanou károvanou sukňou.

Výraz nie je pôvodne slovenský, pretože toto slovo nemalo v našej kultúre opodstatnenie. Preto tu neplatia klasické slovenské pravidlá pravopisu. V slovenčine je bežné, že po tvrdých spoluhláskach, kam patrí práve písmeno „k“ (spolu s d, t, n, g, ch), píšeme tvrdé „y“.

U slov cudzieho pôvodu toto pravidlo neplatí a môžeme napísať jedine kilt s mäkkým „i“.

Príklady:

Kilt je škótsky národný odev.

Pavol sa ženil v kilte, pretože má škótske korene.

Zástup Škótov v kiltoch prechádzal okolo nás a spieval.

Rate this post
Send this to a friend