Kimono × kymono

Ako už podoba slova napovedá, rozhodne nejde o slovo pôvodne slovenské. Výraz pochádza z japončiny, pretože pomenúva jednu z typických záležitostí japonskej kultúry.

Kimono je označenie pre japonský odev so širokými rukávmi a opaskom, ktorý sa dnes najčastejšie používa pri bojových športoch (karate, džudo). Jediným pravopisne správnym variantom je kimono s „i“ v základe slova. Ide o slovo odvodené z cudzieho jazyka, a preto rešpektujeme pôvodný pravopis.

Neplatí tu zásada, ktorá písmeno „k“ zaraďuje medzi tvrdé spoluhlásky, po ktorých je vždy v pôvodných slovách nutné písať „y“ (napr. kyslý, roky, kytica).

Aj napriek tomu sa ale výraz začlenil do slovenského jazykového systému a v súčasnosti ho zaraďujeme medzi podstatné mená rodu stredného  klasicky skloňujeme podľa vzoru mesto. „I“ v prvej slabike píšeme aj v slovách príbuzných, napr.: kimonový, kimoná apod.

Príklady:

Na hodiny karate som si zadovážil nové kimono.

Sárina nová košeľa mala kimonový rukáv.

Rate this post
Send this to a friend