Kiwi × kivi

Tu sa vás snažíme trošku zmiasť. Oba tvary sú pravopisne správne a je možné ich bezchybne použiť. Je však nutné poznať jednotlivé významy slov a nezamieňať ich. V obidvoch prípadoch ide o podstatné mená, každé z nich však nesie iný význam.

Kivi

Podstatné meno kivi je označením pre nelietavého nočného vtáka, ktorý sa vyskytuje na Novom Zélande. Ide o zoologické pomenovanie, pôvodne z maorčiny.

Kiwi

Oproti tomu výraz kiwi s „w“ nemá so zoológiou nič spoločné, ale do oblasti prírodovedy ho môžeme zaradiť tiež. Kiwi sa používa na označenie malého hnedého chlpatého ovocia so zelenou dužinou.

Z jazykového hľadiska rozdeľuje slová ešte jedna skutočnosť. Výraz kivi (vták) je možné skloňovať (kiviho, kivimu, kivim). Na druhej strane výraz kiwi (ovocie) je nesklonný a má teda vo všetkých pádoch rovnaký tvar.

Príklady:

V balíčku od Mikuláša dostávame každoročne pomaranče, kiwi, sladkosti a uhlí.

Kivi hnedý patrí medzi ohrozené druhy zvierat.

Kivi aj kiwi pochádzajú z Nového Zélandu.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend