Kognitívny × koknitívny

Dnes sa pozrieme na slovo, s ktorým sa môžete stretnúť v celom rade vedných odborov. Je evidentné, že v posledných rokoch do slovenského jazyka stále častejšie prenikajú cudzie termíny.

Zaraďujeme tam aj prídavné meno kognitívny. Zaznamenať ho môžeme v rôznych spojeniach: kognitívny význam, kognitívne funkcie alebo napríklad kognitívna synonymia.

Ak sa rozhodneme používať tento termín, mali by sme vedieť, čo znamená. Kognitívny = majúci poznávací význam.

Všimnite si, že vo všetkých spojeniach píšeme vždy uprostred slova g – teda kognitívny, nie koknitívny, ako by sa mohlo vo výslovnosti zdať.

Príklady:

Nebol zaznamenaný ich negatívny vplyv na kognitívne funkcie.

Aj v našom súbore bol v ôsmich prípadoch kognitívny deficit nájdený.

Rate this post
Send this to a friend